Jul 20, 2015

Luau at the Royal Hawaiian: Part 2

A continuation of my photo set of the luau at the Royal Hawaiian in Honolulu, Hawaii.

luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki

luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki
luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki




luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki

luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki



luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki


luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki





luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki





luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki
luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki

luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki


luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki


luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki




luau royal hawaiian hotel honolulu waikiki


No comments :